"What do I have money for?"

Dịch:Tôi có tiền để làm gì?

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 967

you use it for your marriage

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhL83035

lâu lăm rồi tôi không học lại anh văn, 23 năm. Bây giờ học lại cũng còn nhớ chút ít.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan213

I will buy ten houses, ten cars and ten wifes

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.