Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do I have money for?"

Dịch:Tôi có tiền để làm gì?

0
7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

you use it for your marriage

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhL83035

lâu lăm rồi tôi không học lại anh văn, 23 năm. Bây giờ học lại cũng còn nhớ chút ít.

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan213

I will buy ten houses, ten cars and ten wifes

0
Trả lời3 tháng trước