Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has some pens."

แปลว่า:เขาต้องการปากกาสักหน่อย

0
7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Iris556383

คำแปลน่าจะไม่ถูก. น่าจะเป็น. เขามีปากกาบางส่วน/ เขามีปากกา

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

ผิดอีกแล้ว แก้ไขด้วย

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา