Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The man is waiting for his wife."

Dịch:Người đàn ông đang chờ vợ của anh ấy.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LMnh312590

B

6 tháng trước