Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl speaks!"

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้พูด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy721640

ฟังไม่ค่อยออก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fhkb10

ถูกแล้วแต่ดันผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Khomsun.KT

ไม่เคยพูดถูกเลย Girl เนี่ย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kaninius

"เด็กหญิงพูด" อันนี้ยังผิดอะครับ น่าจะอ่อนภาษาไทย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา