Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là bất khả thi khi sống không có không khí."

Dịch:It is impossible to live without air.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 909

it is impossible to live without love

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuanhoang682148

Fuck [cho1lingost]

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/SherlockHolmes66

Nothing is impossible :)

1 tuần trước