Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là bất khả thi khi sống không có không khí."

Dịch:It is impossible to live without air.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanhoang682148

Fuck [cho1lingost]

9 tháng trước