Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đi chuyến xe buýt tiếp theo."

Dịch:I am taking the next bus.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LongNguyen822335

như này sao đúng được chứ!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LThanhHiu8

I am going to talk the next bus

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongHa100870

dịch kỳ kỳ ha, như thôi chấp nhận :v

3 tháng trước