"Where are you tonight?"

แปลว่า:คืนนี้คุณอยู่ที่ไหน

December 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chaba850121

ทำไมถามซ้ำๆล่ะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Foy_PTN

คำถามซ้ำเยอะมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย