Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาดื่มนม"

แปลว่า:He drinks milk.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nudda2

สกดผิดที่ drink

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา