"เขาดื่มนม"

แปลว่า:He drinks milk.

December 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

สกดผิดที่ drink

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย