Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am sorry, but I am going to leave after lunch."

Dịch:Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ rời đi sau bữa trưa.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 910

no i want you to leave soon

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Because my food will be not enough for you to eat

7 tháng trước