"Is he a boy?"

แปลว่า:เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า

December 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loung2

"เขาเป็นเด็กผู้ชายใช่มั้ย" ก็ยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/kampolthan

เขาเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหม แบบนี้ถูกเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/nick940339

พิม ไหม แบบนี้สิครับ


https://www.duolingo.com/profile/MagoMcman

เขาเป็นผู้ชายรึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/pheerawit

ตอบว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่า ถูกครับ


https://www.duolingo.com/profile/shasha.192

ต้องตอบว่า เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า นะ Boy=เด็กผู้ชาย Man=ผู้ชาย


https://www.duolingo.com/profile/Hiiamevelyn

เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า ✔


https://www.duolingo.com/profile/JjfJFr

ป่าว ก้อไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/SuwannaSan

ตอบเหมือนกับเฉลยก็ยังผิด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย