"The spider is an animal."

แปลว่า:แมงมุมเป็นสัตว์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KorrapatCh1

ตอบว่า เเมงมุมเป็นสัตว์ เเล้วนะ ผิดมั้ยถามจริง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MagoMcman

คิดว่าเป็น insert

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/keashi1

It ไม่ใช่หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย