"Het restaurant is bovenop het hotel."

Vertaling:The restaurant is on top of the hotel.

1 jaar gelden

0 opmerkingen

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.