"He has become a bad person."

แปลว่า:เขาได้กลายเป็นคนไม่ดี

December 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เขาได้กลายเป็นคนเลว


https://www.duolingo.com/profile/MEWJI2

ผิดอย่างไร?? เขากลายเป็นคนเลว


https://www.duolingo.com/profile/KamonWs

Bad person คนเลวกับคนไม่ดีก็ความหมายเหมือนกันนี่นา ทำไมล็อคให้ตอบได้แค่อย่างเดียว ควรแก้นะอันนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย