Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My shoe"

แปลว่า:รองเท้าของฉัน

0
7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pyper109379

ทำไมshoeไม่มีsคะ ปกติจะนับเป็นคู่ไม่ใช่เหรอคะ ใครก็ได้อธิบายที

1
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FayP.kitty

เพราะ shoe นั้นเป็นคำนามเอกพจน์ค่ะ จึงไม่เติม s (คำนามที่ลงท้ายด้วย s หรือ es เป็นคำนามพหูพจน์ค่ะ)

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nudda2

สงสัยเพราะเป็นคนลาวเลยออกเสียงไทยบ่ชัด ฉ

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา