"She loves you."

แปลว่า:เธอรัก คุณ

December 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

เชิญเข้าคลับ มา yes กัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย