"Tôi sẽ tiếp quản nhà hàng cho bạn."

Dịch:I will take over the restaurant for you.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

i don't think that is a good idea

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.