Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ tiếp quản nhà hàng cho bạn."

Dịch:I will take over the restaurant for you.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

i don't think that is a good idea

9 tháng trước