"Thereisnolimittohumanprogress."

Dịch:Không có giới hạn cho sự phát triển của loài người.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 992

not sure

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 13

There is no limit to human progress. There is no limit to human progress.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.