Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no limit to human progress."

Dịch:Không có giới hạn cho sự phát triển của loài người.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

not sure

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 51

There is no limit to human progress. There is no limit to human progress.

4 tuần trước