"There is no limit to human progress."

Dịch:Không có giới hạn cho sự phát triển của loài người.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 6
  • 1080

not sure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

There is no limit to human progress. There is no limit to human progress.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.