Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no limit to human progress."

Dịch:Không có giới hạn cho sự phát triển của loài người.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

not sure

7 tháng trước