https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

*GAME*VUI*MỪNG*GIÁNG*SINH*

Mik sẽ mở một game ! HIHI...

miễn phí (ko cần nộp lings )ko có giải cũng chẳng có quà (Game vui)

Nói từ nha !!!(game ở có bảng tổng soát nhé)

1 năm trước

93 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Lov_Yrsef_

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A_Bad_Girl

chơi ik bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Jessica...2k5_

Khi nào chơi vậy? cho mk bk giờ mk ms tg đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A_Bad_Girl

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135
 • Tg!!!
1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lov_Yrsef_

Chơi đi bn!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...namsy24...-

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doremon432

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

1.really

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

year

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A_Bad_Girl

yo-yo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

2.heart

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

thin

chơi thay Hotgirlkool vì chị í bận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

tasty

mà cái bảng tổng soát đâu òi
1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

ko có nha chơi cho zui thui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

bn có hơn 500 ling cơ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Sao bn bik zợ?? Chỉ mk vs

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Chỉ đi ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

làm ơn chỉ cho mik cách xem lings của người khác đi!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

_ ...Tya.... _

link này nà:

https://www.duolingo.com/users/ghi tên người đó vào

thử nhá: bn có 569 lings

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Xem ở đâu bn, mk thấy có nguyên 1 nùi trong đó lun :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

à

sau đó vuốt xuông dứi

tìm chữ rupess là có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

bạn vuốt thanh cuộn xún

dò chỗ 3 dòng cuối

là ra

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Cảm ơn bn nhakkk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

sao bít

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

BuiLamAnh1 bn có 531 lings

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

viết tên ở cho nao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

viết tên sau dấu / ở users í

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

Ở CHỖ NÀO DÔNG BN

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_
1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Mk thấy mấy bn kia mở game hong có giải mà vẫn có bts đấy > Có để bít ai nhìu điểm hơn ai cho nó zui ấy mà :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

tall

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

3.hate

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

egg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

english

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

elephant

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

tìm ấy chưa -....Tya....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

À thấy r mà hơi khó nha :)) Mk vô mấy nk khác mà thấy chữ rupess nó ở dưới cùng dễ kiếm hơn, còn của mk thì nằm lưng chừng hà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

:D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

MIK BÍT RÙI NHA THANKS

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nyoko-chan

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

4.high

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

hat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

hello

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

CUỐI GAME MỖI BN SẼ ĐC 1 LINGS (MIK SẼ LẤY Ở NICK PHỤ)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

kết thúc game chưa bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

CHUA NICK PHU MIK DAY

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

chới típ đi

sắp off ròy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Ra là nk phụ của bn đó sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

UK

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

CO TAT CA 5 CAU

5.YOU

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

up

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

understand

bn nhớ gửi vô nick của chị tớ nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_1edek_

mai zô games của tớ và chị tớ nhá

miễn phí và có quà:D

bye ko chị í mắng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

ai???uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135

Miễn phí mà có quà á?? Zậy thì tụi mk lời à??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

CHẮC ZẬY

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lov_Yrsef_

under

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_.Kim..Yuu._

tg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

VÔ ĐÂY CHO LINGS(1 BN/1 LINGS)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

MAU LÊN

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_.Kim..Yuu._

cho mk đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

BN CÓ CHƠI GAME KO(CÓ TG KO)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lov_Yrsef_

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

OK

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 135
 • Cmt
1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Alice...-

OK

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A_Bad_Girl

cmt

bongxinh1307 là em gái mik

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

ui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongNguyen822335

you told everyone play game but i don't understand how we have to play?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun
 • 11
 • 8
 • 7
 • 12

I think it's really like a spam post.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang748341

ooooooooooookkkkkkkkkkkkkk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang748341

nhưng làm sao để chơi

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.