https://www.duolingo.com/Hailey-_-

Bài hát Mery Christmas.

 • English

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Good news for you and all your relatives
Good news for Christmas and Happy New Year
Good news for you wherever you are
Good news for Christmas and Happy New Year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Good news for you and all your relatives
Good news for Christmas and Happy New Year
Good news for you wherever you are
Good news for Christmas and Happy New Year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Merry Christmas

 • Dịch

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Thông báo tốt cho bạn và tất cả các thân nhân của bạn
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới
Thông báo tốt cho bạn mọi lúc mọi nơi
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Thông báo tốt cho bạn và tất cả các thân nhân của bạn
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới Thông báo tốt cho bạn mọi lúc mọi nơi
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Giáng sinh vui vẻ

1 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_1edek_

bài này lâu rồi

n vẫn cho bn 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hailey-_-

thank bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

like cho bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hailey-_-

thank bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuHa
 • 21
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lov_Yrsef_

like~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 24
 • 15
 • 7
 • 3
 • 136
 • Like !!!
1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.

Like nak hay lem :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Zhao_LiYing

like!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Dastymn.Gly
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2

Hay = 1 like cho topic :))

Lần sau trình bày đẹp hơn một tí nha bạn !
1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Annie-...

cho pn 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kazu-Huynh-1909

Cho 1 lingot rồi

4 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.