https://www.duolingo.com/profile/Hailey-_-

Bài hát Mery Christmas.

  • English

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Good news for you and all your relatives
Good news for Christmas and Happy New Year
Good news for you wherever you are
Good news for Christmas and Happy New Year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Good news for you and all your relatives
Good news for Christmas and Happy New Year
Good news for you wherever you are
Good news for Christmas and Happy New Year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

We wish you Merry Christmas
We wish you Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a happy new year

Merry Christmas

  • Dịch

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Thông báo tốt cho bạn và tất cả các thân nhân của bạn
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới
Thông báo tốt cho bạn mọi lúc mọi nơi
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Thông báo tốt cho bạn và tất cả các thân nhân của bạn
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới Thông báo tốt cho bạn mọi lúc mọi nơi
Tin vui cho Giáng sinh và Chúc mừng năm mới

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn giáng sinh vui vẻ
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh Vui vẻ và một năm mới vui vẻ

Giáng sinh vui vẻ

December 21, 2017

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_1edek_

bài này lâu rồi

n vẫn cho bn 1 like

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hailey-_-

thank bạn.

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

like cho bn

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hailey-_-

thank bạn.

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThienBachHanHy

kcj

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Lov_Yrsef_

like~

December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_....Tya...._
  • Like !!!
December 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Bunn.

Like nak hay lem :))

December 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Zhao_LiYing

like!!!

December 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Dastymn.Gly

Hay = 1 like cho topic :))

Lần sau trình bày đẹp hơn một tí nha bạn !
December 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...-Annie-...

cho pn 1 like

December 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KanadeMinamino

Cho 1 lingot rồi

October 13, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.