Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Tea"

แปลว่า:น้ำชา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/lextarka
lextarka
  • 14
  • 13
  • 9
  • 8

Hey guys! What's the problem with it?

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Xaib9

ปรับปรุง!

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

ออกเสียงผิดตรงไหนหว่า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

ออกเสียงยังไงหว่า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VYIO15

ตอบถูกแล้วน้ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา