Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has written over twelve books of poetry."

Dịch:Cô ấy đã viết hơn mười hai tập thơ.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 936

she has written too much

8 tháng trước