Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is not ours."

แปลว่า:มันไม่ได้เป็นของพวกเรา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/2GiL4

มันไม่เป็นของพวกเรา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/caneliean

พูดเป็นภาษาอังกฤษครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/caneliean

แบบฝึกหัดของเดียวกันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแปล พูด พิมพ์ตามคำบอก

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา