"It is not ours."

แปลว่า:มันไม่ได้เป็นของพวกเรา

December 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/2GiL4

มันไม่เป็นของพวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

มันไม่ได้เป็นของพวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/caneliean

พูดเป็นภาษาอังกฤษครับ


https://www.duolingo.com/profile/caneliean

แบบฝึกหัดของเดียวกันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแปล พูด พิมพ์ตามคำบอก


https://www.duolingo.com/profile/ThuyHoang357649

" มันไม่ใช่ของพวกเรา" ทุกไหมค่ะ i am not thai people


https://www.duolingo.com/profile/PleumChana

ทำไม "our" ต้องเติม "s" ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย