1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Náš pes tady není."

"Náš pes tady není."

Translation:Our dog is not here.

December 23, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/hkm_souza

Would "Náš pes neni tady" still be gramatically correct?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.