"Đứa bé đang ăn quả chanh và bạn đang uống sữa."

Dịch:The child is eating the lemon and you are drinking milk.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Ăn quả chanh thì có "the", nhưng uống sữa thì bỏ mất "the". Là sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.