Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đứa bé đang ăn quả chanh và bạn đang uống sữa."

Dịch:The child is eating the lemon and you are drinking milk.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Ăn quả chanh thì có "the", nhưng uống sữa thì bỏ mất "the". Là sao?

9 tháng trước