"The duck drinks the water."

แปลว่า:เป็ดดื่มน้ำ

December 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Numdeua

แปลว่าเป็ดดื่มนํ้ารึปล่าวครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย