"Cô ấy sẽ lắng nghe bài diễn thuyết."

Dịch:She is going to listen to the speech.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Tại sao là to the speech mà không phải là the speech vậy mọi người

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.