Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ lắng nghe bài diễn thuyết."

Dịch:She is going to listen to the speech.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Tại sao là to the speech mà không phải là the speech vậy mọi người

9 tháng trước