"The animal is in the zoo."

แปลว่า:สัตว์อยู่ในสวนสัตว์

December 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Banyen1

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/SasimaPong

ตอบถูกแล้วอ่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน