Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"From Europe all countries but Great Britain may take part."

Dịch:Từ châu Âu tất cả các nước trừ nước Anh có thể tham gia.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Tại sao lại có trừ ở đây vậy mọi người

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Take part..tham gia

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiPht
HiPht
  • 20
  • 15
  • 2

Câu cỉa Dou đọc khó hỉu quá

8 tháng trước