"From Europe all countries but Great Britain may take part."

Dịch:Từ châu Âu tất cả các nước trừ nước Anh có thể tham gia.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Tại sao lại có trừ ở đây vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Từ but trong câu bài tập này được dùng với nghĩa "ngoại trừ/trừ" nha bạn.

Imgur

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Take part..tham gia

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiPht
  • 20
  • 15
  • 2

Câu cỉa Dou đọc khó hỉu quá

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.