Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The men talk about the existence of a new star."

Dịch:Những người đàn ông nói về sự hiện hữu của một ngôi sao mới .

9 tháng trước

0 Nhận xét