"The men talk about the existence of a new star."

Dịch:Những người đàn ông nói về sự hiện hữu của một ngôi sao mới .

11 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.