Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông nội của tôi không biết internet."

Dịch:My grandfather does not know the internet.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

my grandpa does not know how the internet

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungptit93
dungptit93
  • 22
  • 6
  • 3
  • 347

Nếu là ông ngoại thì nói sao nhỉ, cũng dùng luôn vậy ha :D

8 tháng trước