"Ông nội của tôi không biết internet."

Dịch:My grandfather does not know the internet.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

my grandpa does not know how the internet

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungptit93
dungptit93
  • 23
  • 6
  • 3
  • 400

Nếu là ông ngoại thì nói sao nhỉ, cũng dùng luôn vậy ha :D

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.