"This is the start of the concert."

Dịch:Đây là sự khởi đầu của buổi hòa nhạc.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 990

good luck

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.