"He cooks a chicken in the kitchen."

แปลว่า:เขา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PongtouchR

คำตอบไม่ถูกต้อง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sasichanun

ผิดค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

มันคืออะไรตอบอย่างนี้ก็ได้หรอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Playmaker574956

คำตอบผิด แก้ไขด่วน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

ไรอะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

อ่า แค่นี้หรอ ?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เขียนยาวเยียด เฉลยออกมา เขา 555

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

แค่นี้หรอจ๊ะ

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 17

555

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 19
  • 115

เอ่อ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย