"He cooks a chicken in the kitchen."

แปลว่า:เขา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PongtouchR

คำตอบไม่ถูกต้อง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sasichanun

ผิดค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

มันคืออะไรตอบอย่างนี้ก็ได้หรอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Playmaker574956

คำตอบผิด แก้ไขด่วน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

ไรอะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

อ่า แค่นี้หรอ ?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เขียนยาวเยียด เฉลยออกมา เขา 555

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aob599677

แค่นี้หรอจ๊ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

555

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 22
  • 173

เอ่อ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PurimphatO

ความหมายนั้นสั้นเหลือเกิน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย