"Πότε γεννήθηκαν;"

Μετάφραση:When were they born?

πριν από 11 μήνες

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/EvitaIgou

Γιατί το "When did they born" είναι λάθος;

πριν από 11 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 24
  • 24
  • 14
  • 7

Γιατί το born δεν πάει ποτέ χωρίς το be. Είναι η παθητική μετοχή του ρήματος bear (γεννάω, και υπό διαφορετικές συνθήκες αντέχω. Προφανώς, εδώ η σημασία είναι γεννάω).

Εκφράζει παθητικότητα, οπότε ο σχηματισμός είναι be (am, is, are και οι αντίστοιχες μορφές σε άλλους χρόνους) + born (παθητική μετοχή). ^.^

πριν από 11 μήνες

https://www.duolingo.com/MiltiadisA1

My answer : when did they born or when were they born. Where is my mistake?

πριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 24
  • 24
  • 14
  • 7

The verb born can't be used without be. It works like a past participle ( it technically is), so "When did they born" would be wrong. "When were they born" is the suggested translation. Was it accepted for you? ^.^

πριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/MiltiadisA1

Thank you Dimitra

πριν από 10 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.