Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The hat is too big for my head."

Dịch:Cái nón thì quá to cho đầu của tôi.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 911

then you should choose another hat.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/...Vico...
...Vico...
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

One more reason is .....uhm....it .looks like your head is small.

7 tháng trước