"Thehatistoobigformyhead."

Dịch:Cái nón thì quá to cho đầu của tôi.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1050

then you should choose another hat.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.WR.
.WR.
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

One more reason is .....uhm....it .looks like your head is small.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhNguye460469

Cái mũ thì cũng được mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thanh398325

The sock is to small for her leg

1 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.