"The hat is too big for my head."

Dịch:Cái nón thì quá to cho đầu của tôi.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 969

then you should choose another hat.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vico-BTS
Vico-BTS
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

One more reason is .....uhm....it .looks like your head is small.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhanhNguye460469

Cái mũ thì cũng được mà

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.