1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: Duolingo
  4. >
  5. Αγγλικά διευκρινίσεις για τη …

https://www.duolingo.com/profile/xaitini77

Αγγλικά διευκρινίσεις για τη λέξη among

Αγγλικά διευκρινίσεις για τη λέξη among (Αμόν) Σημαίνει σύμφωνα με έναν καλό λεξικό τα εξής amongprep (in the midst of) (στη μέση) ανάμεσα, μέσα επίρ

μεταξύ, αναμεταξύ επίρ

Josiah's farm is situated among the cornfields of eastern Kansas.

ⓘ Το κτήμα του πατέρα μου βρίσκεται ανάμεσα (or: μέσα) σε εκείνους τους δυο λόφους. among (US), amongst (UK) prep (counted with, member of) ανάμεσα, μεταξύ, μαζί επίρ

Pearls and gold coins were among the treasures in the chest. Among the victims of the earthquake was a 60-year-old man.

Πέρλες και χρυσά νομίσματα βρίσκονταν μεταξύ των θησαυρών στο σεντούκι . among prep (with many of) μεταξύ, ανάμεσα επίρ

Their music's popular among college students.

Η μουσική τους είναι δημοφιλής μεταξύ των φοιτητών του κολλεγίου. among prep (divided in shares) ανάμεσα, αναμεταξύ, μεταξύ επίρ

The children divided the estate among themselves. The estate was distributed among the children.

Τα παιδιά μοίρασαν την περιουσία μεταξύ (or: αναμεταξύ) τους.

December 27, 2017

0 σχόλια

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.