"I will take you to the airport."

แปลว่า:ฉันจะพาคุณไปที่สนามบินน

December 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/penroong

เป็นคำถามซ้ำๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย