"Co je těžší, fyzika nebo chemie?"

Translation:Which is harder, physics or chemistry?

December 27, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/VladaFu

"Nebo" je zde ve významu vylučovacím. Je zde náležitá čárka.

December 27, 2017
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.