"I see her twice a week."

แปลว่า:ฉันเจอเธอสัปดาห์ละสองครั้ง

December 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/D0f92

เจอประโยคซ้ำๆบ่อยมากทั้งที่ตอบถูก เจอจนทำให้รู้สึกไม่อยากเล่นต่อ


https://www.duolingo.com/profile/TwkB16

เหมือนกันเลย เซ็ง ไม่รู้ระบบผิดพลาด หรือคนเขียนโปรแกรมผิดเอง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย