Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"บ้านของเธอหรือของฉัน"

แปลว่า:Your house or mine?

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PongtouchR

is her home or mine? น่าจะถูกนะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา