"The response"

แปลว่า:การตอบ

December 28, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

การตอบสนอง


https://www.duolingo.com/profile/181po

ผิดตลอด ห่วย


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ตอบสนอง


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

ตอบกลับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย