Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The response"

แปลว่า:การตอบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/181po

ผิดตลอด ห่วย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา