"We would rather sleep in a hotel."

Translation:Raději bychom spali v hotelu.

December 28, 2017

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/alback-isback

"raději bychom spali na hotelu" ... wrong...... je to gramaticky v pořádku?, hovorově se to používá normálně


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To zní jako nespisovná vazba.


https://www.duolingo.com/profile/ortocymen

"Spát na hotelu" může být hovorové nebo regionální vyjádření, což v tomto kurzu není uznáváno. Já osobně bych tuto předložku v této konkrétní vazbě nikdy nepoužil.


https://www.duolingo.com/profile/JanLyko

Jazykovědci tomu říkají "děsivý abúzus předložky 'na'". V tomhle je spisovná čeština podobná standardní angličtině: in/v znamená "uvnitř", on/na znamená "na povrchu", třeba na střeše hotelu.


https://www.duolingo.com/profile/Hatch-Slack

A co "spát na kolejích"? Nikdy jsem neslyšel "spát v kolejích".


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Je to dost hovorové, správně je singulár "koleji". Ale je to pravda, říká se i "na koleji". Ale: "Informace o ubytování v Hlávkově koleji ... naleznete..."

Možná se to mění s časem, u jezuitských kolejí to bude vždy "v jezuitské koleji".


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

On i Nohavica zpívá "Ve skutečnosti jsem na hotelu spal.". To ale neznamená, že je to spisovně.


https://www.duolingo.com/profile/Jen672827

I’m a bit confused by the alternative answer suggested to me when I made a mistake: “My bychom spíš spali v hotelu”

How does “spíš” fit in here, and what happened to “raději”?


https://www.duolingo.com/profile/BoneheadBass

When an answer is too far away from what Duo expects, it offers an accepted translation that comes close to what was entered. The sentence presented may contain words or constructions not yet introduced. This is a system “feature” which the course teams can’t control. (In the correction that you received, "rather" is represented by spíš.)


https://www.duolingo.com/profile/tylerskarz

What is wrong with "Spali bychom raději v hotelu."


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Nothing, use the report button to report it.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.