"Iamnotsorry."

แปลว่า:ฉันไม่ ขอโทษ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ZHU31

แล้วจะจำไว้ไอเอมนอทชอรีแปล่ว่าฉันไม่ขอโทษ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KhachenSir

สาสกุแค่ไม่เว้นวรรค 555

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5Lxc5

มันใช่หรอว่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Boom660947

อะไร​วะ พิมพ์​ยัง​ไงก็ไม่ผ่าน วรรคก็แล้ว อะไรก็แล้ว ตลกมาก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Salwa327719

ทำไมถึงไม่ถูกอ่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/4xiC4

ม อยู่ไหน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย