"I am not sorry."

แปลว่า:ฉันไม่ขอโทษ

December 29, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/KhachenSir

สาสกุแค่ไม่เว้นวรรค 555


https://www.duolingo.com/profile/MarkChaa

เว้นวรรคประโยคภาษาไทยทำไมครับ


https://www.duolingo.com/profile/Pond227455

มันน่าจะแปลว่า ฉันไม่ได้เสียใจ


https://www.duolingo.com/profile/kJ3M9

น่าจะใช้แล้วละ


https://www.duolingo.com/profile/ZHU31

แล้วจะจำไว้ไอเอมนอทชอรีแปล่ว่าฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/Rachel771204

ใส่คำถูกแล้วอ่ะ ผิดตรงไหน ผิดตรงที่วรรคเหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/PrintCT

ไม่เว้นวรรคผิด?? หลายข้อแล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Salwa327719

ทำไมถึงไม่ถูกอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Farm859170

แปลว่าไร ะ ฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/arisayong

ฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/uRe98

มันเว้นอย่างไงอ่ะเราไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/nutsapol126

มันใช่หรอว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/YandereSoc

น่าจะแปลว่าฉันไม่เสียใจมากกว่านะ


https://www.duolingo.com/profile/BaSZ192421

สุดยอดเลย


https://www.duolingo.com/profile/GuadianMas

I don't care! ... I Love it! I dont't care! ... I Love it


https://www.duolingo.com/profile/waranooch

I am not คำว่าnot ให้เติม s


https://www.duolingo.com/profile/UmDT65216

มันแปลว่า ฉันไม่เสียใจ?


https://www.duolingo.com/profile/Asmaan_y7E1cvS

thailand user has a lot of the painfulness...


https://www.duolingo.com/profile/Boom660947

อะไร​วะ พิมพ์​ยัง​ไงก็ไม่ผ่าน วรรคก็แล้ว อะไรก็แล้ว ตลกมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย