"I am not sorry."

แปลว่า:ฉันไม่ ขอโทษ

December 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KhachenSir

สาสกุแค่ไม่เว้นวรรค 555


https://www.duolingo.com/profile/ZHU31

แล้วจะจำไว้ไอเอมนอทชอรีแปล่ว่าฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เว้นวรรคประโยคภาษาไทยทำไมครับ


https://www.duolingo.com/profile/Pond227455

มันน่าจะแปลว่า ฉันไม่ได้เสียใจ


https://www.duolingo.com/profile/kJ3M9

น่าจะใช้แล้วละ


https://www.duolingo.com/profile/Boom660947

อะไร​วะ พิมพ์​ยัง​ไงก็ไม่ผ่าน วรรคก็แล้ว อะไรก็แล้ว ตลกมาก


https://www.duolingo.com/profile/Salwa327719

ทำไมถึงไม่ถูกอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Farm859170

แปลว่าไร ะ ฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/Rachel771204

ใส่คำถูกแล้วอ่ะ ผิดตรงไหน ผิดตรงที่วรรคเหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/9asx9

Not กับ no ใช้ยังไงหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/kamonporn4

Not ใช้ปฎิเสธ ในประโยคค่ะ แต่Noใช้ในคำตอบ ตอบว่าไม่


https://www.duolingo.com/profile/5Lxc5

มันใช่หรอว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/YandereSoc

น่าจะแปลว่าฉันไม่เสียใจมากกว่านะ


https://www.duolingo.com/profile/arisayong

ฉันไม่ขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/BaSZ192421

สุดยอดเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย