"I am not sorry."

แปลว่า:ฉันไม่ ขอโทษ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ZHU31

แล้วจะจำไว้ไอเอมนอทชอรีแปล่ว่าฉันไม่ขอโทษ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KhachenSir

สาสกุแค่ไม่เว้นวรรค 555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5Lxc5

มันใช่หรอว่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Boom660947

อะไร​วะ พิมพ์​ยัง​ไงก็ไม่ผ่าน วรรคก็แล้ว อะไรก็แล้ว ตลกมาก

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/4xiC4

ม อยู่ไหน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย