Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/ThaliPotter

Which the best language to learn ?

ThaliPotter
 • 18
 • 10
 • 9
 • 3
 • 3
 • 3
πριν από 9 μήνες

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/ThaliPotter
ThaliPotter
 • 18
 • 10
 • 9
 • 3
 • 3
 • 3

English because its so easy and we use it all days but there are many languages were its easy and beautiful such as the france , Swedish , Greek . the Greek language its so hard but it is so beautiful and the Greece is so beautiful also has a good culture and good food .For this reason I ask myself .we search for the easy language , for the beautiful language or for the language were has the goodest culture

πριν από 8 μήνες

https://www.duolingo.com/ThaliPotter
ThaliPotter
 • 18
 • 10
 • 9
 • 3
 • 3
 • 3

also the Italian language and the German language are very important . If you learn Greek and Italian language
that comes from latin language you will find easy all the others languages because from Greek and Latin come ALL THE OTHERS LANGUAGES . YES the English language comes from Greek and the English alphabet comes from Latin . The Germany is the richest country of the word MAYBE its also important to know it

πριν από 8 μήνες

https://www.duolingo.com/lIal609473

english or france

πριν από 8 μήνες

https://www.duolingo.com/NicoNicoNerd

English and Greek. English is a very well-known language, and you will be able to talk to a lot of people when you learn this language. Greek is also a good language to learn because if you ever decide to visit the beautiful beaches of Greece, you should learn this language. Greece has great culture and beautiful Mediterranean landscapes, so you should definitely learn this, too.

~Advice from a Greek-American~

πριν από 8 μήνες