Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sẽ lấy những cái túi của chúng tôi."

Dịch:He will have taken our bags.

7 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Tại sao không phải là...he will have taken we bags hả mọi người

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

bạn phải dùng sở hưu ngôi thứ 3. we là chủ ngữ. Our là sở hữu của we. giống như I là chủ ngữ. my là sở hữu. bạn nói: I have a bag hoặc là it it "my" bag. Tương tự như ví dụ này: they are "our" bags

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 108

Đâu có từ rồi đau mà dùng will have + pp

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Mình ko bt

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Sao lại dùng future perfect trong trường hợp này? Đang học TO BE + GOING TO lại chuyển nhanh quá!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/0-sprectre-0

He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags He will have taken our bags

2 tháng trước