"Tôi muốn giới thiệu bạn cho một người bạn."

Dịch:I want to introduce you to a friend.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/peter.le.nt

một người bạn là nam hay nữ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tB4ivfT7

"a friend" la ban cua ai?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.