Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn giới thiệu bạn cho một người bạn."

Dịch:I want to introduce you to a friend.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/peter.le.nt

một người bạn là nam hay nữ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tB4ivfT7

"a friend" la ban cua ai?

8 tháng trước