"Con ngựa này có đắt không?"

Dịch:Is this horse expensive?

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GalaxyMon

khi nào dùng do / does và tobe để hỏi vậy mọi người

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.