Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con ngựa này có đắt không?"

Dịch:Is this horse expensive?

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GalaxyMon

khi nào dùng do / does và tobe để hỏi vậy mọi người

4 tháng trước