Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You drink tea."

แปลว่า:คุณดื่มน้ำชา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/A7jH2

เขียนถูกแล้วปรับปรุงด่วนค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MHOR12

งานหยาบอีกแหละ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา