"You drink tea."

แปลว่า:คุณดื่มน้ำชา

December 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/A7jH2

เขียนถูกแล้วปรับปรุงด่วนค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/MHOR12

งานหยาบอีกแหละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย