Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Boston has a subway."

Dịch:Boston có một đường xe điện ngầm.

0
7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tu.8zPhL9byCVFd7

tôi thấy chưa ổn về nghĩa của câu

0
Trả lời7 tháng trước